سالن زیبایی پونک

نام مدیریت : سرکار خانم نصری پور.
شماره تماس : نامشخص.
شماره همراه : 0913329361 و 09130328361.
آدرس : خیابان شیخ صدوق شمالی، کوچه 40 بن بست دوم سمت راست، سالن زیبایی پونک.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.