سالن زیبایی 1+19

نام مدیریت : سرکار خانم صالحی مقدم.
شماره تماس : 6826736-0313.
شماره همراه : 09131176053 و 09136809438. 
آدرس : اصفهان بهارستان – خ ولیعصرجنوبی – خ ارم – نبش مسجد سیدالشهداء، سالن زیبایی 1+19.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.