سفره عقد ناهید

نام مدیریت : سرکار خانم نادری.
شماره تماس : 7750926-0313.
شماره همراه : 09139642867.
آدرس : اصفهان شهرک امیریه – خ اول – کوچه چهارم – پلاک 18 سفره عقد ناهید.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.