شیرینی سرای نگار

نام مدیریت : جناب آقای عزیزالله امینی مهر.
شماره تماس : 03135816002.
شماره همراه : 09133184341.
آدرس : اصفهان خیابان پروین – نرسیده به پل سرهنگ شیرینی سرای نگار.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.