شیرینی سرای وحدت

نام مدیریت : جناب آقای نوروزیان.
شماره تماس : 5215016-0313 و 5225210-0313 و 5216952-0313.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان خ جی – بعد از فلکه خوراسگان – جنب ایران خودرو – شیرینی سرای وحدت شیرینی سرای وحدت.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.