شیرینی فروشی اردیبهشت

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 32226037-031. 
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان ، خیلبان طالقانی ، چهارسوق کوچک ، پلاک 821، شیرینی فروشی اردیبهشت.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.