شیرینی فروشی انوشه

نام مدیریت : جناب آقای حسین خاکپور.
شماره تماس : 35555178-031. 
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان ،خیابان عسکریه ، چهارراه دشتستان ، پلاک 200، شیرینی فروشی انوشه.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.