شیرینی فروشی زهره

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 32253832-031.  
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان ، خیابان نشاط ، چهار راه نقاشی ، پلاک 21، شیرینی فروشی زهره.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.