شیرینی فروشی زیتون

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 32334065-031.  
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان ، خیابان اردیبهشت ، بین عباس آباد و مطهری، شیرینی فروشی زیتون.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.