شیرینی فروشی شریف حسین

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 33359831-031.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان ، خیان کاوه ، شمس آباد ، کوی شریعتی ، پلاک 151، شیرینی فروشی شریف حسین.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.