شیرینی فروشی شکر طلائی

نام مدیریت : محمد رضا نریمانی.
شماره تماس : 4450231-0313.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان ، خیابان زینبیه ، خیابان اوحدی ، جنب مسجد النبی، شیرینی فروشی شکر طلائی
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.