شیرینی فروشی عدالتخواه1

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 32227613-031.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان ، خیابان فردوسی ، جنب چهار را سید علی خان،شیرینی فروشی عدالتخواه1.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.