شیرینی فروشی عدالتخواه2

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 32200236-031.  
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان،خیابان نشاط جهت جوی رکنی پلاک 62، شیرینی فروشی عدالتخواه2
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.