شیرینی فروشی قصر فیروزه

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 35541945-031. 
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان ، خیابان زینبیه، ایستگاه دوطفلان پلاک 51، شیرینی فروشی قصر فیروزه.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.