شیرینی فروشی نوشین

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 32229747-031. 
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان ، خیابان چهارباغ پایین ، نرسیده به فلکه شهدا، شیرینی فروشی نوشین.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.