شیرینی فروشی پونک

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 32649473-031.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان ، خیابان هشت بهشت ، خیابان ملک، شیرینی فروشی پونک.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.