شیرینی فروشی کیهان

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 35213939-031. 
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان ،خیابان سروش ، خیابان آل خجند ، پلاک 16، شیرینی فروشی کیهان.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.