شیرینی فروشی یلدا

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 32250345-031. 
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان ، خیابان بزرگمهر ، مقابل مبارزان ، پلاک 209، شیرینی فروشی یلدا.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.