شیرینی گلاب

نام مدیریت : جناب ایرانپور و جناب رضازاده.
شماره تماس : 03355224099.
شماره همراه : 09133366046 و 09131022172.
آدرس : اصفهان مبارکه – خ امام – مقابل مسجد ولی عصر شیرینی گلاب.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.