فروشگاه شیرینی آسمان

نام مدیریت : جناب آقای فلاح.
شماره تماس : 6688451-0313.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان شیخ صدوق جنوبی- جنب موسسه مالی سینا فروشگاه شیرینی اسمان.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.