قنادی بابک

نام مدیریت : جناب آقای شریفی.
شماره تماس : 2227889-0311 و 2231991-031.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان امادگاه – قنادی بابک – روبروی مبل ابنوس قنادی بابک.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.