قنادی سمبل

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 32331970-031.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان ، خیابان مطهری، قنادی سمبل.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.