مزون عروس آفرینش

نام مدیریت : سرکار خانم هندسی.
شماره تماس : 36284883-031 و 36284882-031.  
شماره همراه : 09138768522.
آدرس : اصفهان ،توحید میانی، ساختمان پاسارگاد ، روبه روی داروخانه دکتر منوچهری طبقه چهارم، مزون عروس آفرینش.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.