مزون عروس آناهیتا

نام مدیریت : سرکار خانم کیانی زاده.
شماره تماس : 36624669-031.  
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان،آپادانا اول،روبروی قالی سلیمان،نبش بن بست آفتاب، مزون عروس آناهیتا.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.