مزون عروس اورانوس

نام مدیریت : سرکار خانم ملک.
شماره تماس : 36254282-031.
شماره همراه : 09131261320.
آدرس : اصفهان خاقانی پاساژارکیده طبقه دوم اداری واحد 205، مزون عروس اورانوس.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.