مزون عروس برلن

نام مدیریت : جناب آقای فرهادیان.
شماره تماس : 32204177-031.
شماره همراه : 09131042593.  
آدرس : خیابان چهارباغ عباسی کوچه کازرونی، مزون عروس برلن.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.