مزون عروس طناز

نام مدیریت : سرکار خانم عابدی.
شماره تماس : 3762662-031 و 3765868-031.
شماره همراه : 09133175376. 
آدرس : اصفهان،درچه،فلکه مرکزی مجتمع شایان،طبقه اول، مزون عروس طناز.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.