مزون عروس عروس آبی

نام مدیریت : سرکار خانم پرنده.
شماره تماس : 36624694-031.
شماره همراه : 09133651380.
آدرس : اصفهان،آپادانا اول،روبروی قالی سلیمان،نبش بن بست آفتاب، مزون عروس عروس آبی.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.