مزون عروس عروس رویایی

نام مدیریت : سرکار خانم نادعلی.
شماره تماس : 32204356-031.  
شماره همراه : 09138209004.  
آدرس : اصفهان،چهارباغ،کوچه کازرونی،روبروی پاساژمهدی، مزون عروس عروس رویایی.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.