مزون عروس مریم بانو

نام مدیریت : سرکار خانم آذری.
شماره تماس : نامشخص.
شماره همراه : 091333181810.
آدرس : خیابان میر نبش کوچه سپاهان 25،مجتمع آریا طبقه دوم، واحد21، مزون عروس مریم بانو.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.