پیرایش امیر

نام مدیریت : جناب آقای صالحی.
شماره تماس : 2318028-0313 و 2289639-0313.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان خ صغیر – پشت پارک – روبروی حسینیه کربلائیها پیرایش امیر.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.