پیرایش مردانه کارینو

نام مدیریت : جناب احسان کاشی زاده.
شماره تماس : 2655616-0313. 
شماره همراه : 09399237943. 
آدرس : اصفهان ، خیابان شهدای خواجو بعداز صدا و سیما، پیرایش مردانه کارینو.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.