کیک تصویری میلاد

نام مدیریت : جناب آقای مهدیه.
شماره تماس : 2656234-031.
شماره همراه : 09132306897.
آدرس : اصفهان نجف آباد – خیابان رجائی جنوبی – بعدازچهارراه شهدا – مابین کوی جوزی وپیمان کیک تصویری مروارید.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.