گز جعفری

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 32228102-031.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس :  اصفهان ، چهارباغ پایین ، بین بازارچه نو و کوی رشتیها، گز جعفری.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.