گلفروشی لوتوس

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 36240176-031.
شماره همراه 09131046608.
آدرس :خیابان حکیم نظامی،حد فاصل کوچه سنگ تراش ها و چهار راه شریعتی، گلفروشی لوتوس. 
وب سایت : ندارد.
ایمیل : H-LOTOS-FLOWER@yahoo.com