گلفروشی نوژا

نام مدیریت : جناب آقای زارعی و روغنی.
شماره تماس : نامشخص.
شماره همراه : 09133694619 و 09131671210.
آدرس : اصفهان،بوستان سعدی ،جنب پوشاک گراد، گلفروشی نوژا. 
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.