گل فروشی دانیال

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس :
36245688-031.
شماره همراه :
09133173276.
آدرس :
اصفهان،خیابان شریعتی،بعد از چهارراه پلیس، گل فروشی دانیال. 
وب سایت :
ندارد.
ایمیل :
 ندارد.