گل فروشی عتیق

نام مدیریت : نامشخص. 
شماره تماس : 36410270-031.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان،خیابان آپادانا دوم، گل فروشی عتیق
وب سایت :  ندارد.
ایمیل : ندارد.