گل فروشی نرگس

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 33378679-031.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان،خیابان فروغی،ایستگاه موسوی، گل فروشی نرگس. 
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.