گل فروشی پردیس

نام مدیریت : جناب سعید امین الرای.
شماره تماس : 36280207-031.
شماره همراه 09131054271.
آدرس : اصفهان،خیابان شریعتی غربی،نرسیده به حکیم نظامی،نبش کوچه شاهزمانی، گل فروشی پردیس.

وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.