گل فروشی کاملیا 2

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 
37865668-031.
شماره همراه :
نامشخص.
آدرس :
 اصفهان،خیابان وحید،قبل از چهارراه رودکی،طبقه همکف، گل فروشی کاملیا2.
وب سایت :
ندارد.
ایمیل :
 ندارد.