گل فروشی کیمیا

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 32301036-031.
شماره همراه : ندارد.
آدرس : اصفهان،خیابان جی،حدفاصل خیابان تالار و خواجه عمید، گل فروشی کیمیا
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.