گل فروشی گل رز

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 34487811-031.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان،خیابان ادیب (مدرس جدید)،کوی شهید ضابط زاده،بالاتر از مسجد مسلم، گل فروشی گل رز.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.