گل فروشی گل و نهال نیکو

نام مدیریت : جناب آقای صدری.
شماره تماس : نامشخص.
شماره همراه 09133083239 و 09133081614.
آدرس اصفهان،خیابان کهندژ،روبروی قرض الحسنه سلمان، گلفروشی گل و نهال نیکو. 
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.