گل فروشی گیشا

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 
37756375-031.
شماره همراه :
نامشخص.
آدرس 
اصفهان،بلوار کشاورز،نرسیده به خیابان کشاورزی،جنب کلینیک شبانه روزی، گل فروشی گیشا. 
وب سایت :
ندارد.
ایمیل :
ندارد.