باغ تالار آمیتریس

نام مدیریت : جناب آقای تیموری.
شماره تماس : 33552384.
شماره همراه : 09123805979.
آدرس : کرج چهار باغ، باغ تالار آمیتریس.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.

ظرفیت : 600 نفر.