باغ تالار سیف

نام مدیریت : جناب آقای سیف.
شماره تماس : 36303476.
شماره همراه : 09127162337.
آدرس : کرج محمد شهر خیابان زیبادشت خیابان ولیعصر کوی 110 پلاک 137 باغ تالار سیف.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.