باغ تالار صالحی

نام مدیریت : جناب آقای صالحی.
شماره تماس : 36315949-026.
شماره همراه : 09190859800 و 09123003186.
آدرس : کرج محمدشهر، بلوار گلستانک ، آسایشگاه کهریزک ، خیابان صاحب الزمان ، اولین خیابان سمت راست باغ تالار صالحی.
وب سایت : baghsalehi.ir
ایمیل : ندارد.