باغ تالار مهرشهر

نام مدیریت : جناب آقای کردستانی.
شماره تماس : نامشخص.
شماره همراه : 09129054391.
آدرس : کرج مهرشهر انتهای بلوار ارم باغ تالارمهرشهر.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.