تالار البرز

نام مدیریت : جناب آقای یعقوبی.
شماره تماس : 34806520-026 و 34816822-026.  
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : کرج، بعد از پل حصارک، نرسیده به بازار آهن، تالار البرز.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.

ظرفیت : 400 نفر.